Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> ENLLAÇOS D´INTERÉS

Legislació europea (EURLEX)
europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm

Legislació nacional (BOE)
www.boe.es

Legislació autonòmica (BOIB)
www.caib.es/boib/index.ct.jsp

Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
www.caib.es/govern/organigrama/area.ct.jsp?coduo=11

Ministerio de Sanidad y Consumo
www.msc.es

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
www.mapya.es/

Codex Alimentarius
www.codexalimentarius.net

Agència espanyola de Seguretat Alimentaria (AESA)
www.aesa.msc.es

European Food Safety Authority (EFSA)
www.efsa.eu.int

Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
www.caib.es/govern/organigrama/area.ct.jsp?coduo=184

Ministerio de Medioambiente
www.mma.es

Institut d´Innovació Empresarial de les Balears (IDI)
www.idi.es/

International Organization for Standardization (ISO)
www.iso.org

Asociació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)
www.aenor.es

Organizació de les Nacions Unides per a l´Agricultura i l´Alimentació (FAO)
www.fao.org

Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point