Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> SISTEMES DE GESTIÓ

CBBA ofereix assessorament integral per a la implantació dels següents sistemes de gestió:
 
· Sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001
 
· Sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001
 
· Sistema de gestió ambiental segons el Reglament 761/2001 del Parlament Europeu: EMAS
 
· Sistema de gestió de la innocuïtat alimentària segons la norma UNE-EN-ISO 22000, IFS, BRC,...
 
L´assessorament per a la implantació inclou els següents serveis:
- Avaluació prèvia de situació.
- Elaboració d´informe de situació.
- Formació al personal de l´empresa en relació al sistema de gestió en qüestió i la norma que es pretén complir.
- Disseny i adaptació de la documentació a la seva organització.
- Implantació del sistema.
- Auditories internes
- Aplicació de mesures correctives
- Assistència a la auditoria de certificació
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point