Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> ENTITAT

CBBA té com a objectiu donar un servei integral en relació amb tota la temàtica mediambiental, oferint, a més, de qualsevol estudi, la possibilitat de tenir un grup de consulta, assessoria, gestió, manteniment i analítica.

També, CBBA ofereix als seus clients un servei integral d’assessoria, d’auditoria, de formació i d’anàlisis d’aigües, de begudes i d’aliments, imprescindible per a elaborar aliments segurs i de qualitat.

Des de 1994, tenim professionals de diferents especialitats com biologia, bioquímica, química, farmàcia, geologia, geografia y veterinària per assegurar un servei de qualitat i d’absoluta confiança.> Certificat
Castellà


> Certificat
Anglés
  CBBA ha desenvolupat i implantat un sistema de gestió de la qualitat i ambiental basat en ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, auditat i certificat per Bureau Veritas Certification. El sistema de gestió s’aplica als diferents serveis que oferim:

> 1. Assessoria, auditoria i formació en:
- Sistemes de seguretat i qualitat alimentària, APPCC
- Control i gestió d´aigües
- Sistemes de gestió: qualitat, medi ambient i innocuïtat alimentaria
> 2. Consultoria i estudis mediambientals, formació ambiental
> 3. Laboratori d´anàlisi biològics i fisico-químics 
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point