Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> FORMACIÓ

Es dissenyen i s’organitzen cursos relacionats amb les següents temàtiques. Els adaptam a les necessitats reals dels nostres clients.

> FORMACIÓ DE MANIPULADORS D´ALIMENTS
Entitat inscrita al Registre d´Entitats de Formació de 

Manipuladors d´Aliments de les Illes Balears; REFIB 00026)

Entitat Autoritzada per a disenyar i impartir programes de formació de
manipuladors d´aliments a Catalunya.

> SISTEMES D´APPCC, HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

> MANTENIMIENT HIGIÉNIC-SANITARI DE INSTAL.LACIONS DE RISC FRONT A
LEGIONELLA (ENTITAT FORMADORA AUTORITZADA PER LA CONSELLERIA DE SALUT I
CONSUM DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS)

> FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMIENT DE PISCINES  (ENTITAT FORMADORA AUTORITZADA PER LA CONSELLERIA DE SALUT I
CONSUM DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS)> SISTEMES DE GESTIÓ

> MEDI AMBIENT

DEMANI EL SEU CURS PERSONALITZAT

animal porno
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point