Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> AIGÜES

Cada dia és més extensa la voluntat social d’assolir un desenvolupament sostenible. El concepte de medi ambient és molt ampli i engloba multitud de variables entrellaçades entre si, que donen com a resultat una matèria complexa i difícil d’encasellar. Sens dubte, una adequada gestió dels recursos hídrics és fonamental per assolir els objectius marcats.Davant aquesta realitat, el CBBA té com a objectiu oferir un servei de control i de gestió d’aigües, el qual inclou analítica i consultoria en els aspectes relacionats amb els següents àmbits:

>
Control i gestió d’aigües de consum:
- Cisternes
- Aljubs
- Pous
- Aigües de distribució

> Control y Gestión de Aguas de Baño
- Piscines, jacuzzi...
- Diseny i implantació de sistemes d´Autocontrol a Piscines
- Aigües marines
- Aigües continentals

>
Control i gestió d´aigües residuals:
- Control analític d´aigües residuals
- Tractament i anàlisis de fangs residualsManteniment de sistemes terciaris i de llacunes
- Sistemes d´aprofitament d´aigües residuals
- Control d´olors en estacions d´aigües residuals
- Manteniment i control de foses sèptiques i pous negres
- Aigües de reg

>
Control y Gestión de Calderas y Circuitos de Refrigeración
- Diseny i implantació de sistemes d´Autocontrol prevenció Legionela

animalporn
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point