Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> SEGURETAT I QUALITAT AIMENTÀRIA

L’objectiu dels programes de seguretat i qualitat alimentària és garantir que els aliments siguin innocus i de bona qualitat per assegurar que la població pugui gaudir d’un bon estat de salut i de nutrició.

El control alimentari ha d’incloure totes les activitats que es dugin a terme per assegurar la qualitat i la innocuïtat dels aliments en totes les seves etapes, des de la producció primària, l’elaboració, emmagatzematge i la comercialització, fins al consum.

CBBA ofereix la possibilitat de controlar tots els processos productius de la seva empresa, sigui del sector primari, industrial, hosteleria i restauració amb l’objectiu de proporcionar aliments segurs. Per aconseguir aquests objectius li oferim els següents serveis:

> Auditories higièniques i sanitàries: Internes (de 1ª part) i externes (de 2ª part).
> Anàlisis i optimització de processos productius.
> Disseny i implantació de plans de recolzament (prerequisits per a l’autocontrol).
- Neteja i desinfecció (N+D)
- Manteniment.
- Calibratge d’equips.
- Bones pràctiques de fabricació.
- Control de plagues (D+D)
- Formació.
- Control de proveïdors.
- Identificació de producte i traçabilitat.
- Control de l’aigua.

> Disseny i implantació de sistemes d’APPCC.
> Manteniment i millora contínua de programes de seguretat alimentària.
> Sol•licitud d´Autoritzacions sanitàries, llicències i registres sanitaris.
> Realització de memòries tècnico-sanitàries
> Estudi de l’etiquetatge del producte.
> Estudis de caducitat i vida útil de productes alimentaris
> Assessorament legal. Normativa europea, nacional i autonòmica.
> Disseny de plantes de producció.
> Laboratori d’anàlisis de mostres.
> Peritatge de part en anàlisis contradictoris.
> Assistència davant l’autoritat sanitària.

Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point