Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> NOTÍCIES

Etiquetat d´aliments, presència d´al.lèrgens.

El Reial Decret 2220/2004, de 26 de novembre, per el que es modifica la norma general d´etiquetat, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprobada per el Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, estableix que a partir del 25 de novembre de 2005, els aliments han d´incloure a l´etiqueta informació que permeti saber si als seus ingredients existeixen productes potencialment al.lèrgens. Així, exigeix que els fabricants reflexin la presčncia de dotze grups de posibles al.lčrgens, si s´empren como a ingredients independentment de la seva quantitat. Aquests al.lèrgens són.

● Cereals que contenguin gluten (blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides) i productes derivats.
● Crustacis i productes elaborats a partir de crustacis.
● Ous i productes elaborats a partir d´ou.
● Peix i productes elaborats a partir de peix.
● Cacauets i productes elaborats a partir de cacauets.
● Soia i productes elaborats a partir de la soia.
● Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
● Fruits de clovella, es a dir, ametlles (Amygdalus communis L.), avellanes (Corylus avellana), nous (Juglans regia), anacards (Anacardium occidentale), pacanes [(Carya illinoiesis) (Wangenh.) K Koch], castanyes de Parà (Bertholletia excelsa), festucs (Pistacia vera), nous de macadàmia i nous d´Australia (Macadamia ternifolia), i productes derivats.
● Api i productes derivats.
● Mostassa i productes derivats.
● Grans de sèsam i productes elaborats a partir de grans de sèsam.
● Anhídrid sulfuros i sulfits a concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre expressat com SO2.

Aquesta llista d´ingredients s´actualitzarà degudament d´acord amb les troballes científiques.
Per regla general, ja no s´acepten excepcions a l´etiquetat dels al.lèrgens. En particular, els ingredients derivats d´una substància present a l´anterior llista d´ingredients hauran d´indicarse. Per altra banda, donada la possibilitat de que determinats derivats d´al.lèrgens coneguts no provoquin una reacció al.lèrgica, aquesta normativa també deixa lloc a possibles excepcions.

Els productes que no compleixin aquests requisits no es podran comercialitzar, encara que els productes elaborats abans del 25 de novembre podran comercialitzarse fins esgotar les seves existències

Àrea de qualitat, higiene i seguretat alimentària

> Altres notícies
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point